Strona Główna

Pragniemy, aby każdy miał rzeczywistą wolność wyboru religijnego, by nie został niewolnikiem sekty, pozornie tylko z własnej woli… .

 

Jesteśmy stowarzyszeniem rodzin – ofiar destrukcyjnych kultów. Staramy się pomagać osobom dotkniętym tym nieszczęściem. Prowadzimy poradnie i działamy w skali ogólnokrajowej. Konieczne są nowe akty prawne i uświadomienie społeczeństwu prawdy o istocie manipulacji, której podlegają ofiary kultów. Dlatego przedstawiamy własne propozycje legislacyjne i organizujemy konferencje, prowadzimy działalność edukacyjną.