O nas

Pragniemy, aby każdy miał rzeczywistą wolność wyboru religijnego, by nie został niewolnikiem sekty, pozornie tylko z własnej woli… 

 

Jesteśmy stowarzyszeniem rodzin – ofiar destrukcyjnych kultów. Staramy się pomagać osobom dotkniętym tym nieszczęściem. Prowadzimy poradnie i działamy w skali ogólnokrajowej. Konieczne są nowe akty prawne i uświadomienie społeczeństwu prawdy o istocie manipulacji, której podlegają ofiary kultów. Dlatego przedstawiamy własne propozycje legislacyjne i organizujemy konferencje, prowadzimy działalność edukacyjną.

 

Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki

20-826 Lublin ul. Motylowa 5

tel.0603970647, 0691888624

e-mail: kontakt@rorij.pl http://rorij.pl//rorij.html

organizacja pożytku publicznego

Nr KRS: 0000070049 

Konto bankowe: 

Nr konta-50102010550000910201480110

Stowarzyszenie powstało w 1993 z inicjatywy rodzin poszkodowanych odejściem bliskich do antyspołecznych związków (destrukcyjnych sekt, grup kultowych, terapeutycznych itp.)

Cele Stowarzyszenia:

 • organizowanie pomocy ofiarom kultów destrukcyjnych i ich rodzinom,
 • profilaktyka społeczeństwa przez upowszechnianie wiedzy o działalności grup kultowych,
 • informacja i współpraca z ośrodkami władzy, dążenie do zmiany prawa karnego.

Osiągnięcia Stowarzyszenia:

 • zorganizowanie poradni w kilku miastach Polski,
 • członkostwo i nawiązanie stałej współpracy ze stowarzyszeniem podobnych ośrodków działających w Unii Europejskiej (FECRIS)
 • współpraca z ośrodkami w Szwecji, USA i innych krajach,
 • współpraca z policją, MEN, Komisją Rodziny Sejmu RP,
 • opracowanie programu edukacyjnego "Młodzież a destrukcyjne kulty"" dla nauczycieli oraz poradnika dla rodziców i wychowawców " I Twoje dziecko może być w sekcie",
 • inicjatywa utworzenia FORUM i stała współpraca z ośrodkami krajowymi o podobnym charakterze,
 • organizacja dorocznych seminariów ogólnopolskich z udziałem specjalistów zagranicznych,
 • liczne wydawnictwa, broszury, plakaty, ulotki,
 • uznanie i pomoc finansowa ze strony ośrodków samorządowych ( Gmina, Zarząd Miasta) .