Archiwum dnia: 6 listopada 2015

Zaproszenie na konferencję

Konferencja: Zagrożenia duchowe współczesnej młodzieży,

Lublin,  17.11.2015

Planowany program

 

Część I: Zagrożenia duchowe i sposoby ich eliminowania

  1. 10.00 – otwarcie konferencji
  2. 10.15-10.45- prof. Robert T. Ptaszek, (Kierownik Katedry Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL): Nie tylko sekty. Różne formy współczesnej duchowości i jej oddziaływanie na młodzież

Prezentacja najważniejszych form nowej duchowości i subkultur oraz zagrożeń, jakie mogą powodować gdy zaangażują się w nie uczniowie.

     3.  10.45-11.15- mgr Ireneusz Kamiński, (Kierownik Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) Co o nowych religiach, ruchach religijnych i praktykach duchowego rozwoju mówią oficjalne dokumenty i deklaracje samorządowe, rządowe i unijne

    4. 11.15-11.45 dr hab. Piotr Tomasz Nowakowski (pedagog,  wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) Formy działań profilaktycznych pozwalające ograniczać oddziaływanie grup psychomanipulacyjnych na młodzież szkolną

5.  11.45-12.15 mgr Małgorzata Więczkowska  Tatuaże-niewinna moda czy zagrożenie?

12.15-12.40.-DYSKUSJA

12.40- 13.00 przerwa

 

Część II: Zagrożenia duchowe młodzieży – aspekty prawne

  1. 13.00 13.30 prof. dr hab. Maciej Szostak, (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr) Destrukcyjne psychomanipulacje religijne i duchowe – co możemy na to poradzić?
  2. 13.30 14.00 dr Piotr Chrzczonowicz, (Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji UMK) Problemy profilaktyki i prewencji kryminalnej wobec zjawisk destrukcyjnych występujących w tzw. sektach i nowych formach duchowości

14.00- 14.30 DYSKUSJA

14.30. zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się w Lublinie w Zespole Szkół Nr 5 ul. Elsnera 5